top of page

ÁSZF

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján badasscoffee.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://badasscoffee.hu

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Rabbit Hill Kft.
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest gyógyszergyár utca 26.

A szolgáltató kereskedelemi neve: Badass Coffee & Donut
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: badasscoffee.hu
Adószáma: 26177911-2-41
Illetékes igazgatóság: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÉSZAK-BUDAPESTI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Wix.com Ltd., support@wix.com

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen Szabályzat 2020. 10. hó 18. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • A megjelenített termékek online, illetve a kávézóban személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a szállítási költség már tartalmazza.

 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél törekszünk hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, de ennek ellenére eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

RENDELÉS MENETE

 • A megjelenített termékek online, illetve a kávézóban személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a szállítási költség már tartalmazza.

 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél törekszünk hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, de ennek ellenére eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

 • Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket a kosarába helyezi a "Kosárba" gombra kattintva

 • A jobb oldalon kinyíló kosárban a termékek darabszámát beállíthatja. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a jobb felso sarokban lévő kosár ikonra kattintva.

 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, "VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA" gombra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termék darabszámát a darabszám két oldalán található "-" és "+" ikonra kattintva állíthatja be, a "x" ikon megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A Felhasználó a "BEVÁSÁRLÓ KOSÁR TARTALMA” - gombra kattintva folytatja a vásárlást

 • Felhasználó kiválasztja az átvétel módját, majd a fizetési módot, melynek típusai alább taláhatóak.

 • Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


 

FIZETÉS

 • Fizetési mód: bankkártyás fizetés

 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikusan kapja meg a vásárló.

 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”FIZETÉS” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 • A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, de legkésőbb 24 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
   

ÁTVÉTELI MÓD

 • személyes átvétel a kávézóban nyitvatartási időben

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben 8-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 • Teljesítési határidő bolti átvétellel esetén: a teljesítés napját a Felhasználó a megrendelés véglegesítésekor adja meg. A rendelést követő munkanapra kizárólag a munkanapokon 15:00 óráig beérkezett rendeléseket áll módunkban teljesíteni. A 15:00 óra után beérkezett rendeléseket legkorábban a rendeléstől számított második munkanapra áll módunkban teljesíteni.

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

ELÁLLÁS JOGA

 • A Felhasználó a Rendelés leadását követően a Rendelést nem törölheti. Ön a termékekre vagy kiszállítási szolgáltatásokra leadott Rendelését azok megrendelését követően nem vonhatja vissza és nem törölheti. A termék vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó Rendelés leadása előtt gondosan ellenőrizze a választását.

 • Ennek ellenére Önnek fogyasztóként joga van a Kiskereskedelmi Termékeket tartalmazó Rendelésétől való elálláshoz, a Kiskereskedelmi Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az érintett Rendelésektől való elálláshoz kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a fent megjelölt elállási időn belül, vagy személyesen a kávézóba történő visszatérítéssel. A termékek visszatérítésekor kérjük, hogy mutassa fel a termékhez kapott számlát. Ha a termék visszavételével kapcsolatban veszi fel a kapcsolatot velünk, és a termék hibája, sérülése vagy más hiányossága miatt visszatérítést kér, mi megkérhetjük Önt, hogy küldjön képet a kérdéses termékről a hibák dokumentálása és ellenőrzése céljából. 

 • A Rabbit Hill Kft. a vonatkozó, fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt elállási korlátozásokat követi. Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem téríthet vissza:

  • Élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak

  • Olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanok lennének a többi terméktől azok kézhezvétele után

  • Játékok, filmek, szoftverek és egyéb lezárt termékek rendelésétől nem állhat el azután, hogy az ilyen termékek csomagolását megbontották

  • Higiéniai és intim termékek a csomagolás felbontása után

  • Azon termékek, amelyek a Felhasználói előírásainak és utasításainak megfelelően kerültek elkészítésre.

 • Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerterméket például nem tudja oly módon visszaküldeni, hogy a vásárlás utáni törvényes elállási jogára hivatkozik. Az ilyen Kiskereskedelmi Termékekre vonatkozó Rendelés nem vonható vissza, nem módosítható, és attól nem lehet elállni miután leadásra került. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kiválasztott terméket Rendelésének leadását megelőzően.

 • A Kiskereskedelmi Termékeket a Rendeléstől való elállást követően a lehető leghamarabb vissza kell küldeni, legkésőbb a visszavonás időpontját követő 14 napon belül. A visszatérített terméknek használatlan állapotban kell lennie, továbbá a terméknek újraértékesíthetőnek kell lennie. A terméket megfelelő védelmet biztosító csomagolással kell ellátni, vagy eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, vagy pedig ahhoz hasonló módon kell becsomagolni. Ön nem jogosult teljes összegű visszatérítésre, amennyiben a visszatérített termék bármely módon veszített jellegéből vagy megváltozott.

 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 • Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem téríthet vissza, ilyenek például az élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve az eredeti szállítási díjat is.

 

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

PANASZKEZELÉS

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy személyesen a kávézóban is közölheti.

 • A Felhasználó, ha az Vásárlási Megállapodás hiányosságát állapítja meg, köteles panaszait haladéktalanul megküldeni a Rabbit Hill Kft-nek, az említett hibák egyértelmű leírásával. A Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában a hibákról történő értesítésnek a hiba felfedezésétől számított ésszerű időn belül kell megtörténnie, ami nem lehet később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónap. Felhívjuk a figyelmét, hogy élelmiszertermékek, valamint olyan termékek vonatkozásában, amelyek gyorsan romlanak, kimondottan fontos, hogy Ön a lehető leghamarabb értesítsen minket a felfedezett hibákról, annak érdekében, hogy a hiba teljeskörű kivizsgálása és megerősítése megtörténhessen. Kiskereskedelmi Termékeket érintő hibák vonatkozásában az irányadó jogszabályoknak megfelelően teljesítjük visszatérítését.

 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 • Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

 • A jelen Szolgáltatási Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó.

 • Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön nem fosztható meg a lakóhelye szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jogoktól.

 •  A jelen Szolgáltatási Feltételekből eredő vitákat Budapest területileg illetékes bírósága rendezi. A fogyasztó ugyanakkor mindig indíthat eljárást a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon is. 

 

MÓDOSÍTÁSOK

 •  A Rabbit Hill Kft. jelen Szolgáltatási Feltételei módosíthatók.

 • A mindenkor hatályos Szolgáltatási Feltételeket a Rabbit Hill kft. a weboldalán teszi közzé.

bottom of page